dinsdag, 22 augustus 2017

Clil thema

Speciaal voor de kinderen in de groepen 7 en 8 die minimaal twee jaar Engels hebben gehad, is in samenwerking met EarlyBird het project Travel in the future ontwikkeld. Travel in the future is een CLIL-project. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en kan omschreven worden als het gebruik van Engels (Language) in andere vakken dan het vak Engels. De inhoud (Content) van een vak wordt dus in het Engels aangeboden. In dit project wordt de inhoud van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek ge├»ntegreerd in het Engels aangeboden. De kinderen gebruiken het Engels om de wereld te verkennen en door de wereld te verkennen, verbeteren ze hun Engels! Dit CLIL-project sluit aan bij de methode Groove.me voor Engels en de methodes van Blink Wereld voor wereldori├źntatie. 

Het thema is gratis beschikbaar voor alle scholen met een (proef)licentie op niveau 3 (groep 7/8).

Travel in the future

Centraal in het project staat de vraag van bouwbedrijf Heijmans. Heijmans wil van de kinderen graag advies over het vervoer van de toekomst: Hoe vervoeren we ons over dertig jaar? Hoe denken zij over vervoer en hoe zou Heijmans daarop moeten inspelen? Bouwbedrijf Heijmans is een internationaal bouwbedrijf en werkt niet alleen in Nederland aan de wegen. Ook in het buitenland willen zij graag antwoord op deze vragen. De voertaal is dan ook Engels!
In vijf lessen werken de kinderen een vervoersplan uit, dat zij presenteren aan een ‘internationaal gezelschap’. Met elkaar wordt gekeken wie er de beste vervoersplannen heeft geschreven. Voor deze plannen wordt aandacht gevraagd middels een (Engelstalige) reclamespot.

Reacties op dit bericht