Herhaling

GRATIS PROEFLESSEN

Engels leren met muziek!

Aanmelden

Al een Groove.me account? Log hier in

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Herhaling

Herhaling is essentieel voor kinderen om op termijn nieuw geleerde woorden, zinnen en grammatica te onthouden. Herhaling zit op verschillende manieren verwerkt in Groove.me:

  • In groep 1-2 bieden we acht thema’s aan. Deze thema’s worden in de zestien thema’s van groep 3-4 herhaald en uitgebreid. Dat betekent dat nieuwe woorden en zinnen aangehaakt worden bij reeds bekende stof en context en dat de bekende stof herhaald wordt.
  • In groep 5-6 en 7-8 is elke song gekoppeld aan een bepaald thema zoals kinderen dat straks ook in het voortgezet onderwijs zullen tegenkomen: eten en drinken, wonen, vriendschap, familie, sporten en hobby’s, vakantie, enzovoorts. Deze thema’s komen vaker terug en zo wordt nieuw taalmateriaal gekoppeld aan bekende contexten en taal die ze al kennen.
  • In groep 7-8 komen de belangrijkste grammatica-onderwerpen aan bod. Elk onderwerp komt minimaal twee keer voor.
  • NIEUW: vanaf schooljaar 2017-2018 bieden we herhalingslessen aan voor groep 5-8: na 3 songs (6 lessen) is er 1 herhalingsles waarin de belangrijkste woorden, zinnen en in groep 7-8 ook grammatica worden herhaald en geoefend.
    Daarna kun je een toets afnemen.